XIX Kurs medyczny

Postępy w diagnostyce i leczeniu

chorób układu nerwowego u dzieci

map-marker O3 Meet, ul. Mangalia 1, Warszawa

calendar3 25 - 26 listopada 2022 r.

 

Program naukowy kursu

 

Miejsce kursu: O3 Hotel & Meet, ul. Mangalia 1, 02-758 Warszawa

 

 

Piątek, 25 listopada 2022

 

  9.00 -   9.15    Prof. Sergiusz Jóźwiak - Otwarcie kursu

  9.15 - 10.00    Prof. Sergiusz Jóźwiak - Fenfluramina – możliwości terapeutyczne w padaczce

Wykład naukowy wspierany przez firmę UCB

10.00 - 10.45    Dr n. med. Dorota Domańska-Pakieła - Chirurgiczne leczenie padaczki - postępy w diagnostyce przedoperacyjnej

10.45 - 11.15    Prof. Ernest Kuchar - Sytuacja epidemiologiczna w Polsce w świetle wojennej migracji ludności

11.15 - 12.00    Przerwa na kawę i herbatę    

12.00 - 12.45    Dr n. med. Marta Zawadzka, prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska - Rola aktywacji immunologicznej  i neurozapalenia w powstawaniu napadów padaczkowych i padaczki

12.45 - 13.30    Prof. Barbara Steinborn - Niepadaczkowe zaburzenia napadowe u niemowląt i małych dzieci poniżej 3 roku życia

13.30 - 14.45    Przerwa obiadowa

14.45 - 15.30    Prof. Ewa Pilarska - Postępowanie w migrenie i bólach głowy u dzieci

15.30 - 16.15    Prof. Elżbieta Jurkiewicz - Diagnostyka radiologiczna udaru u dzieci

16.15 - 17.00    Dr hab. Anna Potulska-Chromik - Dystrofia mięśniowa Duchenne'a – postępy w diagnostyce i leczeniu

Wykład naukowy wspierany przez firmę PTC Therapeutics

17.00 - 17.15    Prof. Sergiusz Jóźwiak - Podsumowanie pierwszego dnia

 

       
Sobota, 26 listopada 2022

 

  8.15 -   9.00    Prof. Monika Gos - Screening noworodkowy w SMA - aktualna sytuacja w Polsce i jego efekty

  9.00 -   9.45    Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak - Leki poprawiające siłę mięśniową w SMA

  9.45 - 10.05    Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak - Rzeczywista praktyka kliniczna leczenia pacjentów z SMA – teraźniejszość i przyszłość

Wykład sponsorowany przez firmę Biogen

10.05 - 10.35    Prof. Sergiusz Jóźwiak - Badania dotyczące prewencji padaczki w stwardnieniu guzowatym w Polsce

10.35 - 11.00    Przerwa na kawę i herbatę

11.00 - 11.20    Mgr Edyta Jastrzębska - Wielowymiarowy wpływ sportu na terapię dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

11.20 - 11.50    Dr Dariusz Kuczyński - Co nowego w terapii VNS?

11.50 - 12.35    Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak - Terapia indukcyjna i eskalacyjna w stwardnieniu rozsianym u dzieci

12.35 - 13.05    Dr n. med. Krzysztof Sadowski - Połowiczy przerost ciała z padaczką – PIK3

13.05 - 13.50    Dr n. med. Dariusz Rokicki - Postępowanie wstępne w zespole intoksykacji we wrodzonych chorobach metabolicznych

13.50 - 15.00    Prof. Sergiusz Jóźwiak - Kolokwium. Wręczenie certyfikatów

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia uzupełnień i zmian w programie.