XIX Kurs medyczny

Postępy w diagnostyce i leczeniu

chorób układu nerwowego u dzieci

map-marker O3 Meet, ul. Mangalia 1, Warszawa

calendar3 25 - 26 listopada 2022 r.

 

Kierownik Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
e-mail: s.jozwiak@ipczd.pl

 

Patronat Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

 

Patronat Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 

Współpraca naukowa

Klinika Neurologii Dziecięcej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Klinika Neurologii i Epileptologii
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

 

Organizator kursu / Biuro Organizacyjne